Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

Ha gyermeke fejlődésében elmaradást tapasztal…

Az értelmi képességek színvonalát alapvetően az észlelési, a figyelmi, az emlékezeti, és a gondolkodási folyamatok működése határozza meg. Amennyiben ezek a folyamatok jól működnek, akkor támogatják a sikeres ismeretelsajátítást. Ezeknek a területeknek az elmaradásai pedig iskolai kudarcokat okozhatnak.

A tanulási képességeket alapozó funkciók működése, fejlődése már óvodáskorban jól nyomon követhető. Az alábbiakra érdemes figyelni, melyek problémát jelezhetnek gyermekénél: figyelme nem köthető le, nem mélyül el egy – egy tevékenységben, nem érdeklődő – nyitott a környezetére, az új információkra, nehezen érthető a beszéde, nem szívesen tanul versikét, saját testrészeit nem tudja megnevezni, a térbeli – időbeli viszonyokat jelentő szavakat nem vagy alig ismeri, színeket keveri, nem alakul ki, hogy melyik kezét használja dominánsan, nagymozgása rendezetlen, ügyetlen a ceruzahasználat, életkorának megfelelő játékokkal nem szívesen játszik.

Tanulási nehézség: az olvasás – írás – helyesírás – szövegértés
nehézsége / tanulási zavar: diszlexia – diszgráfia

Sok kisiskolás vagy nagyobb életkorú gyermek és szülő, család életét nehezítik meg az írás – olvasás elsajátítása, használata során átélt kudarcok, sikertelenségek. Ennek előjelei megjelenhetnek már egész korai években, illetve az óvodáskorban is.

Jelezheti a későbbi problémákat: a mozgás és / vagy a beszédfejlődés késése, elmaradásai, az ügyetlen ceruzahasználat, a gyengébb rajzkészség, a makacs – elhúzódó pöszeség, a beszédészlelési – megértési problémák, a szegényes szókincs, nyelvtani hibák a beszédben. Nehezen tájékozódik a saját testén, a téri – és idői viszonyok között, figyelmi problémái vannak, a látott színek, formák felismerése, felidézése nehézkes, azok között nehezen tesz különbséget, hallás után is nehezen jegyez meg dolgokat.

Ritkábban, de az is előfordul, hogy látszólag előzmények nélkül, csak az iskolában szembesülnek a problémával.

Ahogyan az okok, úgy a tünetek is igen sokfélék lehetnek. Lehetnek enyhébbek, a tanulási nehézség kategóriájába tartozók, de egészen súlyos tanulási zavar is tapasztalható, melyet diszlexia, diszgráfia néven ismerünk.

Az átlagos vagy átlagtól jobb értelmi képeségek mellett, a sok gyakorlás ellenére sem jön a kellő eredmény és a következőket tapasztalják: lassan olvas, sok hibát ejt, keveri a betűket, nem érti az elolvasott szöveget, nem tudja felidézni azt, az olvasottakkal kapcsolatos kérdésekre nem tud válaszolni, az olvasott szöveg lényegét összefüggően nem látja.

Az írás alakilag rendezetlen, nehezen olvasható, az írásmozgás nehezített, ügyetlen, lassan ír. Tartalmilag is hibás: betűket cserél, kihagy, betold, a szavakban a betűk sorrendjét felcseréli, egybe vagy különír szavakat, a hangok időtartamát nem tudja megkülönböztetni, a helyesírási szabályokat hiába tanulja meg, nem tudja alkalmazni.

A tanulási nehézség és a tanulási zavar okai, tünetei, megjelenése hasonlóságot mutatnak.

ALAPOZÓ TERÁPIA

Komplex mozgásfejlesztésen alapuló ( ún. motoszenzoros típusú ) idegrendszert fejlesztő terápia, mely során a gyermeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer „ belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

Kinek ajánlott?

–megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (diszfáziák)

-kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél

-diszlexiánál, diszkalkulia, alak idiszgráfiánál= olvasás, számolás, írásgyengeségnél

-túlmozgásos , hiperaktív , figyelemzavaros gyerekeknél

-ha nehezen koncentrál

-mozgásában ügyetlen

-enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél

A fent felsorolt esetek kialakulásának okai között sokszor az idegrendszer éretlensége áll.

Az óvodás gyermekeknél fontos, hogy már korai kisgyermekkorban felfigyeljünk az eltérő fejlődésre , mielőbb szakemberhez forduljunk és lehetőleg már 5 éves korban megkezdjük a gyermek fejlesztését célzott ,idegrendszert fejlesztő terápiát, mert így meg tudjuk előzni az iskolai kudarcok kialakulását. 

Az iskolai kudarcok nagy többségének hátterében az idegrendszer éretlensége, mozgásproblémák állnak. Ez az éretlenség sokszor csak az iskolába kerüléskor derül ki, amikor a gyermek és az idegrendszer is nagy terhelés alá kerül. Ha valóban az éretlen idegrendszer áll a probléma hátterében ( ezt egy vizsgálattal ki lehet mutatni ), akkor a terápia hatásos. A terápia mozgásterápia, melynek során az idegrendszer újra, ezúttal helyesen megtanulja az alapvető mozgásmintákat. Majd bonyolultabb mozgáskoordinációt és figyelmet igénylő feladatokat végeznek a gyerekek, melyeknek kifejezetten a két agyfélteke együtt dolgozásának az összehangolása a célja.

Mozgásfejlesztési gyakorlatsorunkkal hatunk a beszéd működésére (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgást kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, ritmus, labdagyakorlatok stb.) mindezt játékosan, ezzel tesszük teljessé módszerünk hatását.

KOMPLEX GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉS, mely ötvözi a komplex nyelvi fejlesztést alapozó mozgásterápiás fejlesztéssel.

Ezt a terápiás foglalkozásunkat kisiskolásoknak ajánljuk.

A csoportos fejlesztést egy vizsgálat előzi meg és heti két alkalommal, heti 2x 75 perc a fejlesztés. Minden alkalommal 45 perc a nyelvi foglalkozás és 45 perc az alapozós mozgásterápia.

Az alapozó terápiáról bővebben oolvashatsz az alapozó terápia fül alatt.

Csoportjaink:

Hétfő,szerda 14.30

Kedd,csütörtök 14.30

ÁR:

Vizsgálat: 13.000,- /alkalom

Kontroll vizsgálat: 10.000-, / alkalom

Írásos szakvélemény: 5000,-

Szülői konzultáció: 5000,- / 25 perc

Fejlesztés: 38.000,- / 8 alkalom